9 клас

1. Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини (файл)

2. Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти (файл)

3. Електролітична дисоціація основ, солей, кислот у водних розчинах (файл)

4. Практична робота: "Реакції йонного обміну між розчинами електролітів" (файл)

5. Йонні рівняння (файл)